Fraktpriseksempler:

Nedenfor vises en oversikt med eksempler på fraktpriser ved bestilling av medlemsblader.


Eksemplene viser fraktpris beregnet for et medlemsblad på 16 sider.
Prisene er oppgitt uten mva.

 

Dersom hele opplaget sendes til en adresse:

A5 200 eksemplarer kr 150,-
A5 1000 eksemplarer kr 250,-

A4 200 eksemplarer kr 175,-
A4 1000 eksemplarer kr 350,-

 

Dersom bladet adresseres og sendes ut som B-post i henhold til medlemsliste:

A5 200 eksemplarer kr 1450,-
A5 1000 eksemplarer kr 7200,-

A4 200 eksemplarer kr 2350,-
A4 1000 eksemplarer kr 11700,-