Vilkår:

  • Det forutsettes at opplastet PDF er korrekt og laget i henhold til spesifikasjoner definert av “medlemsblad. no”
  • Lenke til bladfil er tilgjengelig i første omgang i 24 timer inntil bestilling er bekreftet. Etter det i 2 år eller så lenge din forening/lag har et aktivt kundeforhold med Fagtrykk Trondheim AS.
  • Faktura sendes din forening/lag med 14. dagers betalingsfrist.

Generelle vilkår fra Grafisk Bransjeforening